သတင္းေဆာင္းပါး

ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ျပည္တြင္းသတင္း

ယေန႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား က႑အသစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕

ယေန႕တြင္ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ား က႑အသစ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ဘေလာ့ဂါ မ်ားႏွင့္ သတင္းဌါနမ်ား၏ ပို႕စ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင္တေျပးညီ တစ္ေနရာတည္းမွာ စုစည္းေပးထားသည့္ ေန႕စဥ္သတင္းစာ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းစာဖတ္ရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
သင္ေရးေနတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Website ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Facebook ေပၚက Page ပဲျဖစ္ျဖစ္ Chat Box တြင္ Link မ်ားထားခဲ့ႏိုင္ပါတယ္၊ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ထည့္သြင္းေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အျခားက႑မ်ားကိုလည္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ရိွေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ယခင္ရိွၿပီးသား က႑မ်ားတြင္လည္း ပိုမိုစံုလင္ေအာင္ ထပ္မံထည့္သြင္းလွ်က္ရိွပါေၾကာင္းႏွင့္ လာေရာက္ဖတ္႐ႈမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။